Ανακύκλωση συσκευασιών

Η ΕΕΑΑ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανακύκλωσης στην Ελλάδα και η λειτουργία της περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.herrco.gr
Πώς γίνεται η ανακύκλωση συσκευασιών;

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τον ορθό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων συσκευασίας μέσα από ένα βίντεο της ΕΕΑΑ.
Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ!
Τι μπορώ να κάνω για την ανακύκλωση;

Με απλές κινήσεις, χωρίς κόστος και ιδιαίτερο κόπο, μπορείτε να συμβάλλετε στο έργο της ανακύκλωσης και να το κάνετε κομμάτι της ζωή σας.
Ανακύκλωση συσκευών

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών για να μάθετε σχετικά με την διαχείριση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων αλλά και τα σημεία απόρριψης των συσκευών. Πιέστε εδώ για να ανοίξει η σελίδα.
Ανακύκλωση μπαταριών

Η ανακύκλωση μπαταριών αποτελεί μία πολύ σημαντική κίνηση για την προστασία του υδροφόρου κυρίως ορίζοντα. Για να μάθετε περισσότερα για την ανακύκλωση μπαταριών, επιλέξτε εδώ.
Ανακύκλωση απορριμμάτων

Η ανακύκλωση εξαπλώνεται και δίνει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση ακόμη περισσότερων υλικών, αλλά και επεξεργασία επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών. Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις μορφές ανακύκλωσης που είναι διαθέσιμες από την σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου περιβάλλοντος πιέζοντας εδώ.
AKS και ανακύκλωση

Καθημερινή συνήθεια πλέον έχει γίνει ο διαχωρισμός των απορριμμάτων που παράγονται στον εργασιακό μας χώρο. Χαρτί και πλαστικό, που κυρίως χρησιμοποιούνται, χωρίζονται και απορρίπτονται στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στην περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ανακύκλωση μπορείτε να δείτε στο έντυπο Περιβάλλον που θα βρείτε εδώ.
Ανακύκλωση μπαταριών στην AKS

Επισκεφθείτε το κατάστημά μας και ανακυκλώστε τις μπαταρίες στον ειδικό κάδο απόρριψης της ΑΦΗΣ που θα βρείτε στην είσοδο.