Αέριο στην κουζίνα
Τι κερδίζω;

Η χρήση του αερίου, είτε φιάλης είτε φυσικού, αποτελεί την καλύτερη λύση στο μαγείρεμα και την οικονομικότερη πρόταση για την εξοικονόμηση χρημάτων με μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι

Τι θα μπορούσα να κάνω για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι; Από απλές μέχρι πιο σύνθετες αλλαγές για τη καλύτερη ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.
Πώς εξοικονομώ ενέργεια

  • στη χρήση ηλεκτρικών εστιών
  • στη χρήση του ηλεκτρικού φούρνου
  • στο πλυντήριο πιάτων
  • στο ψυγείο
AKS και ενέργεια

Εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για τις ίδιες τις συσκευές AKS όσο και για τη λειτουργία της εταιρείας είναι από τους βασικούς στόχους μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ανακύκλωση μπορείτε να δείτε στο έντυπο Περιβάλλον που θα βρείτε εδώ.