Φυσικοί πόροι: λιγότερη σπατάλη εύκολα
Με απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να πετύχουμε λιγότερη σπατάλη των φυσικών μας πόρων, όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνοντας υλικά και συσκευασίες.
Νερό: εξοικονόμηση

Καλύτερη χρήση του νερού και τι πρέπει να προσέχουμε.
Χαρτί: λιγότερη σπατάλη

Μειώνω την κατανάλωση με απλά βήματα.
Πλαστικό και χημικά: χρησιμοποιώ λιγότερα!

Δύο κατηγορίες που περιλαμβάνουν πολλά προϊόντα στην καθημερινότητά μας και είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
AKS και πόροι

Εξοικονόμηση πόρων στην AKS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ανακύκλωση μπορείτε να δείτε στο έντυπο Περιβάλλον που θα βρείτε εδώ.