< προηγούμενη σελίδα

Φυσικοί πόροι: λιγότερη σπατάλη εύκολα

Με απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να πετύχουμε λιγότερη σπατάλη των φυσικών μας πόρων, όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνοντας υλικά και συσκευασίες.

Ξεκινώντας από την απλή κίνηση τοποθέτησης ενός κάδου για να διαχωρίσουμε τα σκουπίδια στην κουζίνα σε ανακυκλώσιμα και μη, έχουμε ήδη βάλει στη καθημερινότητά μας μία προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων. Τα υλικά από τις συσκευασίες προϊόντων μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν απαιτώντας λιγότερη ενέργεια από την αρχική τους παραγωγή. Έτσι επιτυγχάνουμε και λιγότερη εξόρυξη πρώτων υλών, όπως πχ μετάλλων (αλουμίνιο κτλ) αλλά και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Μία τελευταία τάση, που δικαίως ενισχύεται και επεκτείνεται, είναι η ηλεκτρονική μορφή εντύπων και εγγράφων. Απλές συναλλαγές στις τράπεζες, ηλεκτρονικής μορφής εφημερίδες και περιοδικά, διαφημιστικά έντυπα, φυλλάδια δεν απαιτούν χαρτί και θα πρέπει να προτιμούνται.
Οδηγίες χρήσης των συσκευών μπορούν να είναι προσβάσιμα άμεσα και χωρίς τη συσσώρευση εντύπων. Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να επιλέξουμε τι θα εκτυπώσουμε σύμφωνα με τι χρειαζόμαστε περιορίζοντας έτσι τη σπατάλη χαρτιού αλλά και ενέργειας παραγωγής, διανομής κτλ.

Η αλλαγή των λαμπτήρων, η διακοπή λειτουργίας αναμονής των συσκευών, η συνετή χρήση του θερμοσίφωνα και η τοποθέτηση μονοτικών ταινιών σε παλιές πόρτες και παράθυρα μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (και στην οικονομία του νοικοκυριού) χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε μεγάλες αλλαγές που μπορεί να μας επιβαρύνουν.