Κάλυμμα εστιών
Κάλυμμα εστιών
Γυάλινο κάλυμμα εστιών 30 εκατοστών
Προσαρμόζεται στο επάνω μέρος της εστίας
Τοποθετείται σε συγκεκριμένα μοντέλα

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της AKS και βρείτε όλα τα αξεσουάρ και εξαρτήματα ΑKS.Χρώματα:
Μαύρο, Λευκό