Ξύστρα εστιών
Ξυράφι κεραμικών εστιών
Ξύστρα κατάλληλη για τον καθαρισμό της επιφάνειας των κεραμικών εστιών
Συνοδεύεται από 5 ανταλλακτικές λεπίδες

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της AKS και βρείτε όλα τα αξεσουάρ και εξαρτήματα ΑKS.