Το ενδιαφέρον μας για το περιβάλλον υποστηρίζεται από ενέργειες που αφορούν τόσα τα προϊόντα μας, όσο και από την λειτουργία της ίδιας της εταιρείας και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Ανακύκλωση
Πέρα από τις συνεργασίες με τις υπεύθυνες εταιρείες για την ανακύκλωση των συσκευασιών και των συσκευών, φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να έχουν τη λιγότερη επίπτωση στο περιβάλλον και ανακυκλώνουμε χαρτιά και πλαστικά που παράγονται καθημερινά στον εργασιακό μας χώρο.

Ενέργεια
Η κατανάλωση ενέργειας έχει κόστος τόσο χρηματικό όσο και περιβαλλοντικό με τη χρήση όλο και περισσότερων πηγών ενέργειας. Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης συσκευών και συνεχίζουμε ώστε σταδιακά να επεκταθεί σε όλα τα μοντέλα, ενώ ελαχιστοποιούμε τη κατανάλωση ενέργειας από συσκευές γραφείου και κλιματισμού.

Πόροι
Για την εξοικονόμηση πόρων δημιουργούμε ηλεκτρονικά αρχεία, περιορίζοντας την χρήση χαρτιού στον εργασιακό χώρο, και αναβαθμίζουμε και ενημερώνουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, καθιστώντας μη απαραίτητη τη χρήση εκτυπωμένου υλικού.

wastebin
Οι ηλεκτρικές συσκευές υπόκεινται στην οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απορρίμματα αλλά να παραδίνονται σε κέντρα συλλογής ΑΗΗΕ.
Στόχος της συλλογής ΑΗΗΕ είναι η ανακύκλωση μερών και προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ επισκεφθείτε το www.electrocycle.gr, την αρμόδια επιχείρηση για την ανακύκλωση των συσκευών.

rosh
Η AKS ακολουθώντας τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών και σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/ΕΚ για τις ηλεκτρικές συσκευές διαθέτει προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παραπάνω οδηγία.
Από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του νόμου οι συσκευές που εισάγονται είναι εγκεκριμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.electrocycle.gr, την αρμόδια επιχείρηση για την ανακύκλωση των συσκευών.